Konsulting

Oferujemy wyspecjalizowane usługi wsparcia polskich podmiotów gospodarczych operujących lub planujących wejście na rynki państw rozwijających się z obszarów Bliskiego Wschodu i Azji. Przeprowadzamy badania rynku, analizy ryzyka, ułatwiamy znalezienie partnerów biznesowych, opracowujemy strategie działań oraz wspieramy ich realizację.

Szkolenia i usługi doradcze przygotowywane są przez doświadczonych ekspertów z zakresu nauk politycznych, ekonomii, finansów, prawa, specjalistów z poszczególnych segmentów biznesu oraz państw. Naszymi konsultantami są praktycy, znający rynki Azji i Afryki Północnej. Połącznie wysokich standardów badawczych z praktyczną wiedzą pozwala nam zaoferować unikatowe usługi doradcze.

Realizowane przez nas projekty opierają się na własnej, ciągle rozwijanej metodologii badawczej. Dostarczane usługi dopasowane są do potrzeb i oczekiwań klientów pozwalając na obniżenie poziomu niepewności związanej z działaniem na rynkach państw rozwijających się. Przekazywana wiedza opera się na wnikliwie zgromadzonych, wyselekcjonowanych i przeanalizowanych informacjach.

Dążymy do tego by nasz klient wyposażony został w praktyczne, niezbędne elementy wiedzy umożliwiające mu funkcjonowanie w środowisku o odmiennej kulturze biznesowej i prawnej. Uważamy, że dla odniesienia sukcesu na rynkach rozwijających się konieczne jest gruntowne zrozumienie środowiska zewnętrznego. Dlatego staramy się łączyć działalność doradczą i szkoleniową, przekazując kompletną wiedzę o uwarunkowaniach danego rynku.

Naszymi głównymi produktami są analizy rynku, doradztwo biznesowe i poszukiwanie partnerów biznesowych w państwach Azji i Afryki Północnej. Dzięki naszemu doradztwu klienci mogą z sukcesem eksplorować nowe rynki.