Szkolenia

Nigdy nie uczę moich uczniów. Ja tylko staram się zapewnić im warunki, w których mogą się uczyć - Albert Einstein.

Szkolenia to transfer wiedzy i umiejętności. Trener moderuje ten proces, nie tylko przekazując teorię, ale także inicjując sytuacje, w których uczestnicy rozwijają posiadany przez siebie potencjał. Nasi trenerzy wykazują wrażliwość na potrzeby klienta, podążają za jego celami.

Nasza praca opiera się na następujących filarach:

  • kontrakt: wypracowane zasady uściślają warunki wzajemnej współpracy. Kontrakt zdefiniowany w kontekście celu, umożliwia spełnianie oczekiwań uczestników szkolenia. Bierze on swój początek już w momencie wywiadu i analizowania potrzeb szkoleniowych. Dobrze sformułowany pomaga w ewaluacji.
  • synergia: wynik grupy to coś więcej niż suma pojedynczych składowych. Oznacza to, że zespół może osiągnąć o wiele lepsze efekty niż wszyscy jego członkowie. Korzystamy z siły grupy, by uruchomić większe możliwości poszczególnych pracowników i inspirować się wzajemnie.
  • cykl Kolba: uczenie się przez doświadczenie daje szanse na dobre ugruntowanie wiedzy. Proces odbywający się na naszych szkoleniach przedstawia się następująco: