FAQ - terapeuta odpowiada

Jaki jest koszt spotkania?

Oto nasz cennik:
Koszt konsultacji: 100 zł (50 min)
Koszt sesji psychoterapeutycznej: 100 zł (50 min)
Koszt wizyty pary: 120 zł (60 min)
Koszt konsultacji on-line: 100 zł (50 min)

Po czym mogę poznać dobrego psychoterapeutę?

Istnieją pewne wytyczne upewniające nas w tym, że psychoterapeuta otrzymał w swoim zawodzie gruntowne kształcenie i jest osadzony w profesjonalnym środowisku. Wskaźnikami tymi są: studia psychologiczne na prestiżowym ośrodku akademickim, ukończona szkoła w określonym nurcie psychoterapii, regularne poddawanie się superwizji, a także paleta zrealizowanych kursów i szkoleń potwierdzonych certyfikatami. Terapeuta powinien być otwarty na rozmowę o własnych kwalifikacjach, gotowy do udzielania odpowiedzi na pytania klienta. Ci, którzy zajmują się zawodowo psychoterapią, muszą też się jej wcześniej poddać. Zatem znają ją również od tej drugiej strony. W profesji terapeuty znaczną rolę odgrywają czynniki osobowościowe. Terapeuta powinien odznaczać się takimi cechami jak: empatia, wrażliwość, opanowanie, jak również szczerość, naturalność. Powinien posiadać wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne. Oczywiście te elementy są trudniejsze do weryfikacji przez klienta, ale przydatne tu będzie nasze poczucie, że czujemy się w gabinecie tego psychoterapeuty komfortowo. W kontakcie z terapeutą ważne jest także zwykłe ludzkie porozumienie, to że jego osoba nam odpowiada.

Czego mogę się spodziewać po 1. spotkaniu?

Pierwsza wizyta ma charakter konsultacji. Rozmowa dotyczy głównego wątku, z którym osoba zgłasza się na terapię. Podejmowane są też ogólne tematy związane z życiem klienta, a stanowiące tło dla głównej problematyki (np. z kim się zamieszkuje, jaką wykonuje się pracę, jaka jest ogólna sytuacja rodzinna). Ważnym tematem pierwszych spotkań jest motywacja do psychoterapii. Psychoterapeuta może mieć różne pytania, ale generalnie podąża za treściami pacjenta. Podczas pierwszych spotkań ustala się kontrakt: cel terapii, częstotliwość spotkań itp. Decyduje się też, czy w ogóle psychoterapia jest najlepszą formą dla danej osoby. Jest też miejsce na to, by pacjent zadał nurtujące go pytania.

Jakie pytania będzie mi zadawać terapeuta?

Terapia jest oparta na swobodnej rozmowie i na wątkach, które wnosi klient będący przecież ekspertem od swojego życia. Jednakże szczególnie podczas pierwszej wizyty terapeuta przeprowadza fragmenty wywiadu i dopytuje o konkretne kwestie, a także o problem, z którym klient przychodzi na terapię (patrz: Czego mogę się spodziewać po 1. Spotkaniu?). Jest wówczas istotne, by terapeuta coraz lepiej poznawał pacjenta.

Kiedy terapeuta powie mi, co mi konkretnie dolega?

Diagnoza w psychoterapii psychodynamicznej ma charakter stopniowy, co wypływa ze złożonej struktury naszej osobowości. Nazywanie trudności i ich przyczyn pojawia się podczas terapii w kilku płaszczyznach – terapeuta z pacjentem wspólnie odkrywają obszar trudności, a po jakimś czasie pracy psychologicznej jest możliwość dostrzeżenia go z innej perspektywy, zobaczenia w pełniejszy sposób i w końcu przeformułowania. Na pewno psychoterapia prowadzi do głębszego zrozumienia siebie i swojego funkcjonowania. Klientów zainteresowanych konkretnymi wynikami opisującymi konkretne wymiary osobowości zapraszamy na testy psychologiczne.

Jak długo trwa terapia?

Długość trwania procesu psychoterapii jest różna dla każdej osoby, zależy to od klienta, który w konsultacji ze swoim terapeutą decyduje o jej zakończeniu. Czas psychoterapii jest uzależniony od tego, co pacjent chce rozwiązać i na jakiej głębokości chce eksplorować swoje myśli i przeżycia. Psychoterapia może trwać np. kilka miesięcy lub rok. Podstawowe rozróżnienie wyodrębnia psychoterapię krótko- i długoterminową. Badania wskazują, że długoterminowa terapia ma wyższą skuteczność niż krótkoterminowa, w sensie lepszego ugruntowania zmian. W przypadku terapii par czasem wystarczy kilka spotkań, by przełamać kryzys i by partnerzy zyskali nowy ogląd związku. Jeśli chodzi o długość trwania pojedynczego spotkania, to trwa ono 50 min.

Skąd mam pewność, że tematy, o których mówię, pozostają między mną a psychologiem?

Dyskrecja jest podstawą etyki psychologa i psychoterapeuty. Obowiązuje go tajemnica zawodowa, podobnie jak lekarza. Podczas superwizji (czyli nadzoru procesu terapii wykonywanego przez innego specjalistę) kładzie się szczególny nacisk na to, aby informacje były podawane zupełnie anonimowo.

Czym różni się taka rozmowa od rozmowy z przyjacielem?

Bliscy nam ludzie w chwilach naszych problemów zazwyczaj starają się nam pomóc, rozmawiając z nami i doradzając nam. Czasem jest tak, że nie do końca potrafią nas wysłuchać, a czasem ich rady - mimo najlepszych chęci - nie trafiają do nas. Bywa też tak, że są zmęczeni naszymi kłopotami lub zwyczajnie nie wiedzą, co powiedzieć w danej sytuacji. Terapeuta jest profesjonalnie przygotowany do spotkania z klientem i omawiania jego trudności. Dysponuje wachlarzem umiejętności i zapleczem wiedzy. Pozwala mu to lepiej zrozumieć drugą osobę, a także ukazać jej sytuację w zupełnie nowym świetle. Jednak analogia do rozmowy z przyjacielem jest jak najbardziej na miejscu - psychoterapeuta też staje się bliską nam osobą, której możemy zaufać i swobodnie się zwierzać.

A może wystarczy przeczytać psychologiczny poradnik z dziedziny, która mnie nurtuje?

Jest ogromna różnica pomiędzy książkową inspiracją a przeżyciem, zrozumieniem i nabyciem umiejętności. Nowe doświadczenie jest w stanie nas zmienić. Czytając książki, artykuły obcujemy z tekstem, z myślami, a w kontakcie z innymi ludźmi obok refleksji mamy do czynienia z przeżyciami, emocjami. Inni ludzie są dla każdego człowieka tzw. lustrem społecznym, poszerzającym wiedzę o sobie samym, a terapeuta posiada specjalistyczne przygotowanie do tego rodzaju kontaktu. Psychoterapia obok wiedzy stanowi również doświadczenie korektywne, w trakcie którego nabywamy pozytywnych wzorców emocjonalnych. Warto zaznaczyć, że najwyższą formą uczenia się dla osób dorosłych jest trening: uczenie się przez doświadczenie.

Jak można zaufać komuś obcemu?

Podobne wątpliwości można posiadać w sytuacji korzystania z innych usług, np. medycznych czy prawniczych. Pamiętajmy, że psychoterapeutę obowiązuje nakaz tajemnicy zawodowej. Nasze myśli i przeżycia nie będą mu się wydawać dziwne czy nieodpowiednie jak czasem nam samym, dzięki jego profesjonalnemu podejściu do ludzkich problemów. Z drugiej strony generalna trudność w zaufaniu ludziom to częsty dylemat osób przychodzących na terapię - i warto się z nim zmierzyć. Każdy z nas sam jest odpowiedzialny za swoje życie. W psychoterapii, jak w każdym innym kontakcie międzyludzkim, otwartość zwykle następuje stopniowo, z upływem czasu. Osoba z zewnątrz potrafi nieraz lepiej dostrzec system zależności i uwarunkowań, ukazać nam szersze spektrum naszej sytuacji.

Jak będę się czuć podczas terapii?

Jeżeli można zgeneralizować, to podczas terapii ludzie odczuwają takie emocje jak: radość, wdzięczność, a także podenerwowanie. Może się też pojawić ulga, poczucie katharsis , gdyż występuje tu odreagowanie napięcia, jakie budzą w nas różne stresujące wydarzenia z naszego życia. Praktyka wskazuje, że w miarę rozwijania się procesu terapii klient czuje się ze swoim psychoterapeutą podobnie jak z bliskimi osobami. Dla większości osób terapia jest doświadczeniem bogatym i ważnym dla późniejszego życia.

Jaka jest skuteczność psychoterapii?

Psychoterapia rozwija się od ponad 100 lat, jej pierwowzór możemy odnaleźć już u kultur starożytnych, aktualnie rozwija się bardziej w kulturze zachodniej, podobnie jak medycyna. Psychoterapia ulega ewolucji, obecnie uznawana jest za sprawdzone narzędzie rozwiązywania problemów. Rozliczne badania wykazują skuteczność psychoterapii, to, że wywołuje ona pożądane zmiany. Pozytywne rezultaty, jakie otrzymujemy w wyniku procesu terapii, dotyczą nie tylko problemów psychicznych, ale też psychosomatycznych. Należy jednak zauważyć, że występują trudności metodologiczne w zakresie właściwych metod pomiarowych. Dylematem dla badaczy jest kwestia, jak duże zmiany należy uznać za wystarczający dowód skuteczności. Co więcej, cele ostateczne psychoterapii są często przez klientów przeformułowywane w toku nabywania większej samoświadomości. Istnieje zróżnicowanie korzyści u poszczególnych pacjentów związane z różnicami indywidualnymi. Co do efektów terapii, to mierzy się dwa istotne wskaźniki: poprawę objawową i poprawę w funkcjonowaniu, która obejmuje: relacje społeczne, kompetencje interpersonalne, radzenie sobie ze stresem i poczucie własnej wartości. W różnych badaniach poprawa objawowa i poprawa w funkcjonowaniu są uznawane za dobrą w 75-85 % sytuacji.

Od czego zależy skuteczność terapii?

Skuteczność terapii zależy od różnych czynników, m.in. od współpracy pomiędzy terapeutą a pacjentem - dlatego tak ważne jest ich porozumienie. Efektywność procesu zależy też mocno od rodzaju problemu, z jakim się zgłaszamy. Na skuteczność psychoterapii wpływa siła naszej motywacji, a z drugiej strony siła naszego oporu (opór jest psychologicznym mechanizmem, który każdemu człowiekowi podpowiada, że lepiej nic nie zmieniać, zostawić sprawy „po staremu”). Pomocne w dobrych rezultatach terapii okazuje się niejednokrotnie wsparcie z zewnątrz, które czasem przyjmuje postać leków. Determinujące znaczenie ma fakt, czy terapia została dokończona, prawidłowo domknięta. Zdecydowanie wyższą skuteczność przejawiają długoterminowe formy terapii.

Dlaczego tak dużo słyszy się obecnie o psychoterapii?

We współczesnym społeczeństwie zapotrzebowanie na psychoterapię wzrasta. Jest to związane z tzw. wyzwaniami współczesności, na które składa się stres, szybkie tempo życia, zawikłane sytuacje rodzinne (rodziny „patchworkowe” itp.), wyzwania rynku pracy, konieczność tworzenia dobrego wrażenia, ambicje - to wszystko wywiera na nas dużą presję. Często ignoruje się fakt, że nawet historia narodów zostawia ślad w nas, w następnych pokoleniach. Co istotne, świadomość ludzi stale wzrasta w ostatnich latach, coraz bardziej odchodzi się od pomijania problemów, przemilczania trudności, ignorowania potrzeb. Wytworzyła się moda na psychoterapię, jest już przyzwolenie społeczne na korzystanie z takich usług. Ponadto tzw. dobrostan, czyli po prostu szczęście poszczególnego człowieka, liczy się bardziej w naszych zindywidualizowanych czasach. Na szczęście nasze społeczeństwo sprzyja tendencjom autorozwojowym człowieka.

Czy istnieje możliwość skonsultowania się online?

Pamiętając o nieocenionej wartości bezpośredniego spotkania, w sytuacjach konieczności prowadzimy konsultacje online: przez komunikator głosowy lub pocztę elektroniczną. Jest to nieraz najbardziej dostępna sposobność dla osób, które nie mogą się pojawić na spotkaniu osobiście z powodów zdrowotnych lub ze względu na odległe miejsce zamieszkania. Tę formę należy bardziej traktować jako konsultacje z psychologiem niż regularną psychoterapię. Poprzez kontakt internetowy zawsze trudniej jest przekazać emocje, ale dla niektórych osób jest to dobra forma otrzymywania wsparcia i zyskiwania dystansu do swoich przeżyć. Często droga internetowa to wstępna forma przed sięgnięciem po fachową pomoc już w gabinecie.

Jak często umawiane są sesje podczas psychoterapii?

W psychoterapii psychodynamicznej widujemy się najczęściej raz na tydzień. Regularność jest bardzo wspomagającym elementem psychoterapii.

W przypadku innych pytań dotyczących psychoterapii i konsultacji psychologicznych, zapraszamy do kontaktu.