Programy rozwoju

Grupa rozwoju osobistego

Jest to intensywny trening samooceny i umiejętności społecznych.

Na grupę zapraszamy osoby, które pragną lepiej zrozumieć siebie, inne osoby, a także chcą nabrać większej pewności siebie i lepiej wykorzystywać swoje możliwości w interakcjach społecznych. Więcej »

Tematami grupy są umiejętności z zakresu inteligencji emocjonalnej, wyrażania swojego zdania, przyjmowania i udzielania komplementów i krytyki, narzędzi komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, konstruktywnego wykorzystywania stresu, samoakceptacji. Grupa to także doświadczenie wsparcia społecznego.

Dzięki treningowi uczestnicy zidentyfikują swoje silne i słabsze strony. Będą gotowi zaprezentować się w sposób bardziej świadomy. Wzmocnią poczucie własnej wartości. Zyskają większą otwartość w kontaktach interpersonalnych, będą swobodniej budować dialog. Oswoją zjawisko rywalizacji. Dowiedzą się, jak lepiej wyrażać emocje, a co za tym idzie, jak kontrolować sytuacje pełne emocji. Lepsze funkcjonowanie w grupie oznacza lepsze samopoczucie dla samego siebie.

Podczas warsztatów pracujemy aktywnymi metodami: praca grupowa, ćwiczenia w parach, symulacja, psychodrama, burza mózgów, techniki twórcze, dyskusja moderowana, zadania indywidualne, kwestionariusze, rozwiązywanie problemów, praca na mocnych stronach.

Grupa trwa 10 spotkań po 2,5 godziny. Koszt 1 spotkania 60 PLN.

Grupę prowadzi psycholog - psychoterapeuta, doświadczony trener rozwoju osobistego.

Grupa rozwoju liderskiego

Jest to intensywny trening skuteczności i umiejętności przywódczych.

Na grupę zapraszamy osoby, które pełnią role liderskie, kierownicze, moderatorskie w rożnych organizacjach oraz osoby, które chcą rozwinąć swoje umiejętności przywódcze - przyszłych liderów. Więcej »

Tematami grupy są umiejętności z zakresu autoprezentacji, networkingu, negocjacji, radzenia sobie z konfliktem, zarządzania stresem, motywowania, zarządzania czasem, ustalania celów osobistych i zawodowych. Grupa to także wsparcie w bieżących wyzwaniach roli lidera.

Dzięki treningowi uczestnicy zidentyfikują swój potencjał jako przywódcy. Będą gotowi zaprezentować się w sposób bardziej świadomy. Doświadczą, jaki jest wzajemny wpływ zarządzającego i jego zespołu. Wzmocnią swoją pewność siebie w roli lidera. Wyznaczą sobie konkretne i realistyczne cele na przyszłość.

Podczas warsztatów pracujemy aktywnymi metodami: praca grupowa, case, symulacja, psychodrama, burza mózgów, dyskusja moderowana, zadania indywidualne, sesja pytań i odpowiedzi, kwestionariusze, rozwiązywanie problemów, praca na mocnych stronach.

Grupa trwa 10 spotkań po 2,5 godziny. Koszt 1 spotkania to 80 PLN.

Grupę prowadzi psycholog - psychoterapeuta, doświadczony trener rozwoju osobistego.

Dla sportowców: Indywidualny program rozwoju skuteczności

To specjalny program dla osób zajmujących się zawodowo sportem, pozostających pod presją wyników, ze zogniskowanymi na nich mocnymi oczekiwaniami, czujących, że mogą pełniej wykorzystywać swoje możliwości. Więcej »

Program stymuluje rozwój osobisty, zajmując się wpływem psychiki na profesjonalny sport. Stanowi uzupełnienie fizycznego treningu. Rozpoczyna się dokładnym badaniem sytuacji, diagnozą mocnych stron i obszarów do rozwoju. Zawodnik otrzymuje analizę swoich właściwości psychicznych, jak również sam dokonuje refleksji nad cechami wpływającymi na jego występy. Badane są również specyficzne uwarunkowania jego środowiska (wpływ innych zawodników, sytuacja rodzinna, możliwości wsparcia). Następne elementy programu są ustalane indywidualnie, zgodnie z potrzebami konkretnego sportowca. Kluczową wskazówką jest tu decyzja zawodnika i jego trenera. Koncentrujemy się na obszarze, którego zmiana umożliwi lepsze osiągnięcia. Może to być opanowywanie emocji, radzenie sobie z tremą na zawodach, umiejętność oddzielenia życia prywatnego od sportu, zwiększenie inicjatywy, koncentracji uwagi, wzmocnienie samooceny, samokontroli itp.

Sukces w sporcie wymaga poświęcenia się, a podczas programu sportowiec otrzymuje konieczne dla niego wsparcie psychiczne. Ważne jest, że ma wówczas szanse na otwarty kontakt ze swoimi wątpliwościami, trudnościami, które pojawiają się u każdego, a tłamszone mogą niezauważalnie przejmować kontrolę nad działaniami. Spotkania z zewnętrznym konsultantem rzucają nowe światło na różne sprawy. Rozwiązywany jest problem izolacji w często hermetycznym środowisku. W związku z ewaluacją postępów programu, na bieżąco trenerowi przekazywane są dane mogące mieć wpływ na sportowe wyniki.

Program jest kompleksowy, zawiera różne metody prowadzące do celu. Opiera się głównie na spotkaniach indywidualnych - coachingu, zawiera też takie elementy jak zadania domowe, szkolenia, warsztaty. W zależności od indywidualnych wskazań program może oferować też innowacyjne metody aktywizowania np. teatr, fotografia czy inne techniki pobudzające wyobraźnię. Są to narzędzia stanowiące wsparcie do diagnozy psychologicznej, ale także wzmacniające samoocenę, będące odzwierciedleniem sytuacji z zawodów sportowych. Czasem sportowiec otrzymuje nietypowe zlecenia np. związane z udziałem w jakimś zebraniu czy spotkaniu w zupełnie nowym środowisku. Dostarczanie różnorakich niecodziennych wyzwań pozwala lepiej sobie radzić z głównym wyzwaniem, jakim jest osiąganie w swojej dyscyplinie jak najlepszych wyników.

Czas trwania programu i częstotliwość spotkań są elastycznie dopasowywane do potrzeb zawodnika i jego zespołu.

Prowadzi psycholog – psychoterapeuta, doświadczony trener rozwoju osobistego. W zależności od potrzeb współpracujemy z: aktorem, dziennikarzem, logopedą, fotografem, specjalistą ds. PR i innymi ekspertami.

Dla businessmanów: Indywidualny program rozwoju skuteczności.

To specjalny program dla osób zajmujących się businessem, osób pod presją efektów, których praca jest cały czas ewaluowana. Jest to nowatorska oferta dla osób, które osiągnęły sukces i chcą rozwijać się nadal. Więcej »

Budując karierę, mamy do czynienia z różnymi zjawiskami wymagającymi odporności, z sytuacjami konfrontującymi nas. Osoby zarządzające znają codzienność odpowiedzialności, dystrybucji obowiązków, kontroli czasu, skupiania na sobie uwagi. Wymaga to odporności na opinie innych osób. Z drugiej strony, nieocenione okazuje się wyczulenie na sygnały wysyłane przez otoczenie. Menadżer niejednokrotnie staje przed koniecznością rozwiązania konfliktów w swoim zespole. Działając w businessie potrzebne jest przełamywanie barier w różnych kontaktach, skracanie dystansu w naturalny sposób. Wiele decyzji zależy od sposobu postrzegania rzeczywistości, przecież nawet twarde dane podlegają naszej interpretacji. Przy silnej koncentracji na wynikach często występuje pułapka perfekcjonizmu, co z kolei może obniżyć wydajność. Pracując intensywnie, staramy się uniknąć wypalenia zawodowego. Czy wśród tych wszystkich wyzwań jest miejsce na cieszenie się z sukcesów i docenianie swojego miejsca?

Program stymuluje rozwój osobisty, zajmując się wpływem psychiki na działania zawodowe. Rozpoczyna się dokładną analizą sytuacji, diagnozą mocnych stron i obszarów do rozwoju. Badane są umiejętności interpersonalne oraz intrapersonalne klienta niezbędne w danym obszarze businessu. Są to m.in. występowanie przed szerszym gronem, prowadzenie spotkań z kontrahentami (szczególnie w obcym języku), kontakty z top managementem, reagowanie w sytuacjach kryzysowych, kreatywność, komunikatywność. Monitorowaniu podlegają najbardziej praktyczne aspekty pracy klienta. Analizowane są również szczególne uwarunkowania środowiska: branży i typu kariery. Niezwykle istotny jest tu element autorefleksji i autoanalizy, gdzie klient przy wsparciu konsultanta wytycza sobie cel. Na podstawie tych danych układana jest indywidualna ścieżka rozwoju.

Program jest kompleksowy, a repertuar wykorzystywanych metod jest bardzo szeroki. Wszystkie metody prowadzą do wzmocnienia obszaru, który został wyznaczony jako kluczowy. Program opiera się głównie na spotkaniach indywidualnych - coachingu, zawiera też takie elementy jak precyzyjnie dobrane zadania, szkolenia. Postępy w ramach programu są stale ewaluowane, w celu ustalenia aktualnego miejsca na drodze do celu.

Celem programu może być efektywniejsze reagowanie na zmiany,obniżenie psychologicznych kosztów podejmowania decyzji, wzmocnienie perswazyjności, zaufania, czy wytyczenie sobie nowych kierunków rozwoju. Dla niektórych celem może być poprawa radzenia sobie ze stresem. Z innymi klientami zmierzamy do tego, by podnieść inteligencję emocjonalną lub by lepiej budować efektywny zespół.

Czas trwania programu i częstotliwość spotkań są elastycznie dopasowywane do potrzeb klienta. W związku z tym cena jest ustalana indywidualnie, po analizie potrzeb rozwojowych.