Coaching zespołu

Coaching zespołu to wsparcie merytoryczne dla skuteczności organizacji. Coaching zespołu jest rekomendowany w sytuacji zmiany, wyzwania, kryzysu czy zastoju. Mogą to być momenty, gdy członkowie zespołu zetknęli się z dużą ilością wyzwań i potrzebują uzupełnić swoje wewnętrzne zasoby. Konsultant zewnętrzny pomaga w odnalezieniu przyczyn zaistniałej sytuacji, dostrzeżeniu utrwalonych mechanizmów, uzyskaniu innej perspektywy. To wszystko pozwala zadziałać w nowatorski sposób. Podczas coachingu zespołu istotna jest koncentracja na czynnikach relacyjnych. Kontakty z klientami czy relacje w obrębie zespołu konstytuują kulturę organizacyjną firmy i bezpośrednio wpływają na efektywność pracy. Z naszym podejściem psychodynamicznym i systemowym do grupy posiadamy innowacyjne spojrzenie na funkcjonowanie zespołu.

Coaching zespołu jest narzędziem przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Jest to spotkanie na innych zasadach niż codzienne, w atmosferze zaufania, sprzyjające udrożnieniu komunikacji w zespole. W zakresie komunikacji interpersonalnej często niuanse mają znaczenie, warto je uchwycić. Czasem trzeba się zająć niepisanym system norm i reguł panujących wśród pracowników. Ważnym elementem są także oczekiwania wobec pracy, współpracy.

Jest to okazja, by zreflektować swój styl pracy i stosowane strategie radzenia sobie z wyzwaniami.

Coaching zawiera w sobie diagnozę zespołu i jego specjalnych potrzeb w danym momencie współpracy. Po fazie diagnostycznej następują regularne sesje follow-up, utrwalające zmianę. Ważnym elementem coachingu jest omawianie trudnych sytuacji z praktyki poszczególnych pracowników. Zespół zaczyna korzystać z informacji zwrotnej. Docelowo dobre praktyki udzielania sobie nawzajem wsparcia w trudniejszych przypadkach powinny się stać nawykiem zespołu. Proces coachingu jest zakończony kontraktem wewnętrznym, gdy zespół umawia się na wypracowane wspólnie rozwiązania. W trakcie sesji są wykorzystywane aktywne metody pracy z grupą, szczególnie analityczne i kreatywne metody rozwiązywania problemu.

Coaching zespołu wywołuje wzrost motywacji i zaangażowania pracowników. W jej efekcie rozwija się też ich inteligencja emocjonalna.

Coaching prowadzi zespół psychologów (psychoterapeuta, coach, trener rozwoju osobistego, zewnętrzny konsultant HR).